Masz pytanie?
Subskrypcja

Nabór do sekcji

KULTYWOWANIE KULTURY

kalendarz imprez » Pozyskane dotacje » KULTYWOWANIE KULTURY

W ramach zawartej 3 lipca 2014 roku umowy przyznania pomocy z zakresu małych projektów, działanie 413

"Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" objętego PROW 2007-2013, realizowana jest operacja pt.

"Kultywowanie kultury ludowej Wielkopolski i Polski - Jubileusz ZTL Cybinka-Grodzisk".

Najważniejszym przedsięwzięciem operacji będzie organizacja obchodów i koncert galowy z okazji 15-lecia ZTL Cybinka-Grodzisk, który odbędzie się w Grodziskiej Hali Sportowej 5 lipca 2014 r.

Oprócz tego odbędzie się cykl koncertów towarzyszących z okazji jubileuszu. I tak: 13.04 podczas Wielkanocy w Gminie Grodzisk Wlkp., 30.04/01.05 podczas imprez  upamiętniających święta majowe i 10. rocznicę wejścia Polski do Unii Europejskiej, 06.07 podczas festynu "Wieś

Polska-Wsią Europejską" i 15.08 podczas Dożynek Gminnych.

Facebook