Masz pytanie?
Subskrypcja

Nabór do sekcji

BOGACTWO MUZYCZNE

kalendarz imprez » Pozyskane dotacje » BOGACTWO MUZYCZNE

W pierwszych dniach stycznia 2014 roku została podpisana umowa przyznania pomocy na operację z zakresu małych projektów, w ramach działania 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" objętego PROW 2007-2013 pt.

  BOGACTWO MUZYCZNE GMINY GRODZISK WLKP. - WYDANIE PŁYTY AUDIO

Celem operacji jest wykorzystanie lokalnych zasobów i aktywności społecznej mieszkańców, dokumentowanie dorobku artystycznego amatorskich grup muzycznych z terenu miasta i gminy, promocja lokalnej twórczości.

W pierwszym półroczu 2014 roku  powstawać będzie płyta z repertuarem świąteczno-noworocznym lub zimowym.

 Do udziału w projekcie zostało zaproszonych 12 podmiotów wykonawczych, działających w szkołach, parafiach i Centrum Kultury RONDO. Są nimi śpiewający soliści, małe zespoły wokalne i wokalno – instrumentalne, chóry żeńskie i mieszane, ludowy zespół pieśni i tańca oraz Grodziska Orkiestra Dęta.

 

Facebook